Skogskötselplaner

En grön skogsskötselplan är till stor hjälp vid långsiktig planering och skötsel av din skogsfastighet för största avkastning. Med en ny plan

får du en bra översikt över ditt skogsinnehav med tanke på framtiden.

Sedan 1994 är du skyldig att ha en förteckning över fastighetens skogstillstånd och du skall också känna till alla kultur- och naturvärden

på din fastighet. Allt detta får du med i en ny grön skogsskötselplan.