Sydvästra Polen - bilder från resmålet

Information vid en anläggning där man klänger kottar. = man tar loss frön ur kottar så man kan så med dem.

Flottfärd på gränsfloden Dunajec mot

        Slovakien

Förevisning av skogsbruksplaner.

Uppvisning av de polska motorsågsmästarna. De visade hur man öppnar en öl med hjälp av en motorsåg.

Informationsstund med ledningen för skogsmyndigheten i Kluczbork. 

Besök på bimuseum i Kluczbork.        Träfigurerna är bikupor.

Staden Kluczbork som ligger i närheten av     vårt pensionat.

Vackert bokbestånd i närheten av        pensionatet i Kluczbork.

Vandring i nationalparken Kroscienko.