Kräbäck skogsekonomi AB

Adress:


Kräbäck, Grönsinkavägen 58

810 20 ÖSTERFÄRNEBO


tel: 070-642 79 09

bostad: 0291-500 41

 

ingvar.bjork@

krabackskogsekonomi.se


Ingvar Björk, skogsvärderare med lång erfarenhet


Jag hjälper dig även med andra skogliga frågor, såsom avverkningar och skogsvård.


Jag samarbetar med Ferner Ekonomi när det gäller överlåtelser av fastigheter samt andra juridiska frågor.


Vill du ha hjälp med din skog?


Jag hjälper dig med:

1

2

3

Skogsvärderingar

.

Skogsskötselplaner

.

Intrångsförhandlingar och rådgivning

.