Sydvästra Polen - några foton från resor dit

Information vid en anläggning där man klänger kottar. = man tar loss frön ur kottar så man kan så med dem.

Flottfärd på gränsfloden Dunajec mot

        Slovakien


        Förevisning av skogsbruksplaner.


        Uppvisning av de polska motorsågsmästarna. De visade hur man öppnar

        en öl med hjälp av en motorsåg.


Informationsstund med ledningen för skogsmyndigheten i Kluczbork. 

Besök på bimuseum i Kluczbork.

        Träfigurerna är bikupor.

Staden Kluczbork som ligger i närheten av

        vårt pensionat.

Vackert bokbestånd i närheten av

        pensionatet i Kluczbork.


Vandring i nationalparken Kroscienko.