Intrångsförhandlingar

Skulle du hamna i en situation där någon myndighet vill göra någon form av reservatsbildning, biotopskyddsavtal, naturvårdsavtal eller annat intrång som begränsar din möjlighet att nyttja din fastighet fullt ut kan jag hjälpa dig med värderingen av detta och också även bistå dig i förhandlingarna med myndigheten.

Det är i nästan alla dessa fall myndigheten som skall stå för din kostnad för hjälpen.