Norra Polen med Gdansk - några foton från resor dit

 


Visning av bokskogsföryngring vid Morag, tio mil sydöst om Gdansk.

Gdansk är en gammal hansastad och i hamnen finns en gammal träkran från 1400-talet.

Lövskogsreservat strax utanför Maldyty. 

Polens äldsta ek vid Kadyny som ligger vid Östersjökusten. Den började växa vid Polens
födelse, för tusen år sedan.

Westerplatte i Gdansk hamn, här började andra världskriget då tyskarna besköt hamninloppet.

Jättestora lärkar i närheten av Morag. 
Virkesförråd: 1 200 m3sk/hektar.
Till startsidan