Norra Polen och Gdansk

Norra Polen med Gdansk -

några foton från resor dit

Visning av bokskogsföryngring vid Morag,

tio mil sydöst om Gdansk.

Gdansk är en gammal hansastad och i

hamnen finns en gammal träkran från 1400-talet.

 

Polens äldsta ek vid Kadyny som ligger vid Östersjökusten. Den

började växa vid Polens

 

födelse, för tusen år sedan.

Jättestora lärkar i närheten av Morag. 

Lövskogsreservat strax utanför Maldyty. 

 

Westerplatte i Gdansk hamn, här började andra världskriget då

tyskarna besköt hamninloppet.