Norra Polen och Gdansk

Norra Polen med Gdansk -

        några foton från resor dit

Visning av bokskogsföryngring vid Morag,

        tio mil sydöst om Gdansk.

Gdansk är en gammal hansastad och i

        hamnen finns en gammal träkran från 1400-talet.


        Polens äldsta ek vid Kadyny som ligger vid Östersjökusten. Den

        började växa vid Polens


        födelse, för tusen år sedan.

Jättestora lärkar i närheten av Morag. 

Lövskogsreservat strax utanför Maldyty. 


        Westerplatte i Gdansk hamn, här började andra världskriget då

        tyskarna besköt hamninloppet.